Produkübersicht: Industrie Netzteil > Open Frame > AC / DC

Logo Fortron Source NT-FSP025-10NAAB-05 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 25 W
Logo Fortron Source NT-FSP030-10NAAB Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 30 W
Logo Fortron Source NT-FSP030M-B23-05 Medizinisches Netzteill Open Frame AC / DC, 30 W Produktbild NT-FSP030M-B23-05
Logo Fortron Source NT-FSP035M-B23 Medizinisches Netzteill Open Frame AC / DC, 35 W Produktbild NT-FSP035M-B23
Logo Fortron Source NT-FSP035M-B24-05 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 35 W
Logo Fortron Source NT-FSP042-1K Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, [40 | 42 | 45 | 48] W Produktbild NT-FSP042-1K
Logo Fortron Source NT-FSP042-2K Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 40 W
Logo Fortron Source NT-FSP042-3K Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 40 W
Logo Fortron Source NT-FSP045-1S35-05 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 45 W
Logo Fortron Source NT-FSP045-P24 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 45 W
Logo Fortron Source NT-FSP045M-B24 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 45 W
Logo Fortron Source NT-FSP055-50LM ATX Output
Logo Fortron Source NT-FSP060-10NBAB Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 60 W Produktbild NT-FSP060-10NBAB
Logo Fortron Source NT-FSP060-12NBAB Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 60 W Produktbild NT-FSP060-12NBAB
Logo Fortron Source NT-FSP060-1K Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, [55 | 60 | 64] W Produktbild NT-FSP060-1K
Logo Fortron Source NT-FSP060-1S35 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 60 W
Logo Fortron Source NT-FSP060-2K Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 55 W
Logo Fortron Source NT-FSP060-3K Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, [- | 38 | 55] W
Logo Fortron Source NT-FSP065-P24 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 65 W
Logo Fortron Source NT-FSP065-P24 A Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 65 W Produktbild NT-FSP065-P24 A
Logo Fortron Source NT-FSP065-P35 A Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 65 W Produktbild NT-FSP065-P35 A
Logo Fortron Source NT-FSP080-P24 A Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 80 W Produktbild NT-FSP080-P24 A
Logo Fortron Source NT-FSP100-1B01 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 100 W
Logo Fortron Source NT-FSP100-1K Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 100 W Produktbild NT-FSP100-1K
Logo Fortron Source NT-FSP100-50NCAB ATX Output
Logo Fortron Source NT-FSP100-P35 B Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 100 W Produktbild NT-FSP100-P35 B
Logo Fortron Source NT-FSP150-1H35 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 150 W
Logo Fortron Source NT-FSP150-50LM ATX Output
Logo Fortron Source NT-FSP150-K24 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 150 W
Logo Fortron Source NT-FSP150-P24 A Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 150 W Produktbild NT-FSP150-P24 A
Logo Fortron Source NT-FSP150-P35 A Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 150 W Produktbild NT-FSP150-P35 A
Logo Fortron Source NT-FSP180-1H35 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 180 W Produktbild NT-FSP180-1H35
Logo Fortron Source NT-FSP200-1B02 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 200 W
Logo Fortron Source NT-FSP200-1FUA-12 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 200 W Produktbild NT-FSP200-1FUA-12
Logo Fortron Source NT-FSP200-1FUB Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 200 W Produktbild NT-FSP200-1FUB
Logo Fortron Source NT-FSP200-P35 A Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 200 W Produktbild NT-FSP200-P35 A
Logo Fortron Source NT-FSP202-1K Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 200 W
Logo Fortron Source NT-FSP250-1FUA Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 250 W Produktbild NT-FSP250-1FUA
Logo Fortron Source NT-FSP250-2F47-A54H Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 250 W Produktbild NT-FSP250-2F47-A54H
Logo Fortron Source NT-FSP300-1FUA-24 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 300 W Produktbild NT-FSP300-1FUA-24
Logo Fortron Source NT-FSP300-K36 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 300 W
Logo Fortron Source NT-FSP350-F35 A Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 350 W Produktbild NT-FSP350-F35 A
Logo Fortron Source NT-FSP400-1FUC Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 400 W Produktbild NT-FSP400-1FUC
Logo Fortron Source NT-FSP400-1K Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 400 W
Logo Fortron Source NT-PM100 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 100 W Produktbild NT-PM100
Logo Fortron Source NT-PM101 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 100 W
Logo Fortron Source NT-PM110 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, [- | 110 | 72] W Produktbild NT-PM110
Logo Fortron Source NT-PM150 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, 150 W Produktbild NT-PM150
Logo Fortron Source NT-PM42 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, [30 | 40 | 42 | 45 | 48] W Produktbild NT-PM42
Logo Fortron Source NT-PM60 Industrie Netzteil Open Frame AC / DC, [38 | 48 | 55 | 60 | 64] W Produktbild NT-PM60


>> Auch EOL Produkte zeigen

Liste einschränken:
Mechanik / Umgebung - Abmaße - Formfaktor
  1.   Open Frame (Enclosure) (8)
  2.   Open Frame (PCB) (42)
  3.   Open Frame (U Bracket) (3)