Liste einschränken:
System - Prozessor - Serie
 1.   Intel Apollo Lake (1)
 2.   Intel Bay Trail (2)
 3.   Intel Skylake (1)
System - Chipsatz
 1.   SoC (System-On-Chip) (2)
Stromversorgung - Typ (Eingang) - DC - Bereich
 1.   8~32V (1)
 2.   9~36V / 72V / 110V (1)
 3.   24V (2)
 4.   72 / 110V (2)
Produktgrunddaten - Hersteller
 1.   IBASE (4)
Kühlung - Umsetzung
 1.   Passiv (4)
Erweiterung - Mini-PCIe - Halbe Bautiefe - USB Unterstützung
 1.   Ja (3)
Erweiterung - Mini-PCIe - Volle Bautiefe - USB Unterstützung
 1.   Ja (3)
Erweiterung - Mini-PCIe - Volle Bautiefe - mSATA Unterstützung
 1.   Ja (1)
Erweiterung - M.2 - Slot 3 - Key ID
 1.   B (1)
 2.   M (1)
Erweiterung - M.2 - Slot 1 - Key ID
 1.   B (1)
 2.   E (2)