Produkübersicht: Computer-On-Module > COM Express Carrier Board

Logo BCM EEV-EX14 Micro-ATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x PCIe x1, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x16, 1 x Mini-PCIe Produktbild EEV-EX14
Logo BCM EEV-EX15 Mini-ITX COM Express Carrier Board 2 x USB v3.0, Digital I/O (8-Bit), 1 x PCIe x4 Produktbild EEV-EX15
Logo BCM REV-SA01 3.5" COM Express Carrier Board 2 x G-LAN, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x Mini-PCIe Produktbild REV-SA01
Logo DFI COM100-B Mini-ITX COM Express Carrier Board 2 x USB v3.0, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x PCIe x1, 3 x Mini-PCIe Produktbild COM100-B
Logo DFI COM331-B Micro-ATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 2 x PCIe x1, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x16, 1 x Mini-PCIe Produktbild COM331-B
Logo DFI COM332-B Micro-ATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, Digital I/O (8-Bit), 6 x PCIe x1, 1 x PCIe x16, 2 x Mini-PCIe Produktbild COM332-B
Logo DFI COM332-B(R.A) Micro-ATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 6 x PCIe x1, 1 x PCIe x16, 2 x Mini-PCIe Produktbild COM332-B(R.A)
Logo DFI COM332-B(R.B1) Micro-ATX COM Express Carrier Board 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 4 x PCIe x1, 1 x PCIe x16 Produktbild COM332-B(R.B1)
Logo DFI COM333-I Micro-ATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 2 x PCIe x4, 1 x PCIe x8 Produktbild COM333-I
Logo DFI COM630 ATX COM Express Carrier Board 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 4 x PCI, 2 x PCIe x1, 1 x PCIe x16 Produktbild COM630
Logo IBASE IP402 FlexATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x PCIe x1, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x16 Produktbild IP402
Logo IBASE IP409 FlexATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 2 x PCIe x1, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x16, 1 x Mini-PCIe Produktbild IP409
Logo IBASE IP411 Mini-ITX COM Express Carrier Board 1 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, 1 x PCIe x1, 1 x Mini-PCIe Produktbild IP411
Logo IBASE IP412 Micro-ATX COM Express Carrier Board 2 x Seriell I/O, 3 x PCIe x1, 1 x ISA Produktbild IP412
Logo IBASE IP413 ATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, 3 x PCIe x1, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x16, 1 x Mini-PCIe Produktbild IP413
Logo IBASE IP415 Micro-ATX COM Express Carrier Board 1 x G-LAN, 2 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 2 x PCIe x1, 1 x Mini-PCIe Produktbild IP415
Logo IBASE IP417 Mini-ITX COM Express Carrier Board 1 x G-LAN, 2 x USB v3.0, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x PCIe x1, 2 x Mini-PCIe
Logo IBASE IP418 ATX COM Express Carrier Board 1 x G-LAN, 4 x USB v3.0, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 5 x PCIe x1, 1 x PCIe x16, 2 x Mini-PCIe
Logo IBASE IP419 Mini-ITX COM Express Carrier Board 1 x G-LAN, 2 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x PCIe x1 Produktbild IP419
Logo MSI MS-9988 ATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 6 x PCIe x1, 1 x PCIe x16, 1 x Mini-PCIe Produktbild MS-9988


>> Auch EOL Produkte zeigen

Liste einschränken:
Mechanik / Umgebung - Abmaße - Formfaktor
  1.   3.5" (1)
  2.   ATX (4)
  3.   FlexATX (2)
  4.   Micro-ATX (8)
  5.   Mini-ITX (5)