Produkübersicht: Computer-On-Module > COM Express Carrier Board

Logo BCM CECB-EEV-EX14 Micro-ATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x PCIe x1, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x16, 1 x Mini-PCIe Produktbild CECB-EEV-EX14
Logo BCM CECB-REV-SA01 3.5" COM Express Carrier Board 2 x G-LAN, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x Mini-PCIe Produktbild CECB-REV-SA01
Logo DFI CECB-COM100-B Mini-ITX COM Express Carrier Board 2 x USB v3.0, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x PCIe x1, 3 x Mini-PCIe Produktbild CECB-COM100-B
Logo DFI CECB-COM331-B Micro-ATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 2 x PCIe x1, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x16, 1 x Mini-PCIe Produktbild CECB-COM331-B
Logo DFI CECB-COM332-B Micro-ATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, Digital I/O (8-Bit), 6 x PCIe x1, 1 x PCIe x16, 2 x Mini-PCIe Produktbild CECB-COM332-B
Logo DFI CECB-COM333-I Micro-ATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 2 x PCIe x4, 1 x PCIe x8 Produktbild CECB-COM333-I
Logo DFI CECB-COM630 ATX COM Express Carrier Board 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 4 x PCI, 2 x PCIe x1, 1 x PCIe x16 Produktbild CECB-COM630
Logo IBASE CECB-IP402 FlexATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x PCIe x1, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x16 Produktbild CECB-IP402
Logo IBASE CECB-IP409 FlexATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 2 x PCIe x1, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x16, 1 x Mini-PCIe Produktbild CECB-IP409
Logo IBASE CECB-IP411 Mini-ITX COM Express Carrier Board 1 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, 1 x PCIe x1, 1 x Mini-PCIe Produktbild CECB-IP411
Logo IBASE CECB-IP412 Micro-ATX COM Express Carrier Board 2 x Seriell I/O, 3 x PCIe x1, 1 x ISA Produktbild CECB-IP412
Logo IBASE CECB-IP413 ATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, 3 x PCIe x1, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x16, 1 x Mini-PCIe Produktbild CECB-IP413
Logo IBASE CECB-IP415 Micro-ATX COM Express Carrier Board 1 x G-LAN, 2 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 2 x PCIe x1, 1 x Mini-PCIe Produktbild CECB-IP415
Logo IBASE CECB-IP417 Mini-ITX COM Express Carrier Board 1 x G-LAN, 2 x USB v3.0, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x PCIe x1, 2 x Mini-PCIe
Logo IBASE CECB-IP418 ATX COM Express Carrier Board 1 x G-LAN, 4 x USB v3.0, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 5 x PCIe x1, 1 x PCIe x16, 2 x Mini-PCIe
Logo IBASE CECB-IP419 Mini-ITX COM Express Carrier Board 1 x G-LAN, 2 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x PCIe x1 Produktbild CECB-IP419
Logo IBASE CECB-RP-102-SMC Mini-ITX COM Express Carrier Board 3 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x Mini-PCIe Produktbild CECB-RP-102-SMC
Logo MSI CECB-MS-9988 ATX COM Express Carrier Board 4 x USB v3.0, 2 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 6 x PCIe x1, 1 x PCIe x16, 1 x Mini-PCIe Produktbild CECB-MS-9988


>> Auch EOL Produkte zeigen

Liste einschränken:
Mechanik / Umgebung - Abmaße - Formfaktor
  1.   3.5" (1)
  2.   ATX (4)
  3.   FlexATX (2)
  4.   Micro-ATX (6)
  5.   Mini-ITX (5)